Υπηρεσίες

Ενδοσκοπικό Εργαστήριο

  • Γαστροσκόπηση

  • Κολονοσκόπηση

Ηπατολογικό Ιατρείο

  • Ηπατίτιδα

  • Κίρωση

Φλεγμονώδη Νοσήματα

  • Ελκώδης Κολίτιδα

  • ​Νόσος του Crohn

Please reload